კომიტეტი


კომიტეტი
комитет
აღმასრულებელი კომიტეტი исполнительный комитет

Грузино-русский словарь. 2013.

Смотреть что такое "კომიტეტი" в других словарях:

 • გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი — ასრულებს ოთხ ძირითად ფუნქციას: 1) შეისწავლის სახელმწიფოთა მოხსენებებს პაქტის მოთხოვნათა შესრულებასთან დაკავშირებით; 2) აყალიბებს საერთო წესის შენიშვნებს; 3) განიხილავს მონაწილე სახელმწიფოთა საჩივრებს სხვა მონაწილე სახელმწიფოებზე ამ უკანასკნელთა… …   Georgian encyclopedia

 • ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი — ევროსაბჭოს ხელმძღვანელი და დირექტიული ორგანო. მისი პრეროგატივაა მიიღოს გადაწყვეტილებები ევროპის საბჭოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. გარდა ამისა, მინისტრთა კომიტეტი განსაზღვრავს ღონისძიებებს საპარლამენტო ასამბლეისა და ევროპის… …   Georgian encyclopedia

 • ბავშვის უფლებათა კომიტეტი — გაერო ს ერთ ერთ ყველაზე პოპულარულ ინიციატივას წარმოადგენს ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა. ბავშვის უფლებათა კომიტეტი პირველად 1991 წელს შეიკრიბა. მან დაიწყო სახელმწიფოთა 1989 წლის ბავშვის უფლებათა კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის… …   Georgian encyclopedia

 • რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი — რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მე 8 მუხლის თანახმად ჩამოყალიბდა რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, რომელიც კონტროლს უწევს კონვენციის პირობების შესრულებას. ეს გაერო ს მიერ შექმნილი… …   Georgian encyclopedia

 • მიგრანტ მშრომელთა კომიტეტი — 1990 წელს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო ყველა მიგრანტი მშრომელისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებათა დაცვის საერთაშორისო კონვენცია. 2003 წლის 1 ივლისს ძალაში შესვლიდან მას ჰყავს ოცდაექვსი წევრი სახელმწიფო. კონვენციის 72 ე მუხლის თანახმად შექმნილია… …   Georgian encyclopedia

 • ქალების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი — ქალებისა და მამაკაცების თანასწორუფლებიანობა გაცხადებულია გაერო ს ქარტიაში. ამ საკითხის განხორციელება ნაწილობრივ გადაეცა ქალების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს. კომიტეტმა მუშაობა 1982 წელს დაიწყო, მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ქალთა… …   Georgian encyclopedia

 • ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საკითხთა კომიტეტი — პირველად 1987 წელს შეიკრიბა. სხვა კომიტეტებისგან განსხვავებით, იგი არ შექმნილა შესაბამისი პაქტის ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა პაქტის (1996) – საფუძველზე. უფრო სწორედ, იგი ჩამოყალიბდა 1985 წელს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ… …   Georgian encyclopedia

 • ადამიანის უფლებათა კომიტეტი — ჩამოყალიბდა სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის საფუძველზე (მუხლი 28). იგი შედგება თვრამეტი წევრისგან, რომლებიც გამოირჩევიან „უნაკლო მორალური ხასიათით და აღიარებული კომპეტენციით ადამიანის უფლებათა სფეროში“ (მუხლი 28 (2)). დიდი… …   Georgian encyclopedia

 • წამების თავიდან აცილების ევროპული კომიტეტი — ევროპის წამების, არაჰუმანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის თავიდან აცილების 1987 წლის კონვენციის შედეგად შექმნილი ორგანო, რომელიც მოიცავს არასასამართლო მექანიზმს წამების პრევენციისათვის კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოებში. კომიტეტის წევრები… …   Georgian encyclopedia

 • ბავშვთა უფლებები და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია — ბავშვის უფლებათა შესახებ – კონვენცია თავს უყრის როგორც ბავშვებთან დაკავშირებულ, ისე სოციალური და ჰუმანიტარული სამართლის სფეროში ადრე მიღებულ რიგ დეკლარაციასა და სამართლებრივ მექანიზმს. ზოგადად, ყველა ადამიანს, ვისაც ჯერ არ შესრულებია 18 წელი,… …   Georgian encyclopedia

 • ადამიანის უფლებათა არაბული ქარტია — 1944 წელს არაბეთის სახელმწიფოთა ლიგის წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს. თუმცა ამას არ მოჰყოლია რატიფიცირება. ქარტიაში იყო ადამიანის უფლებათა მიწოდების მცდელობა ისტორიული ისლამური შარიათისა და სხვა რელიგიური კანონების გათვალისწინებით, რასაც უფრო ბუნებრივად …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.